3D modelovanie

Vytvorenie 3D modelu iba z fotografií vyžaduje presné nafotenie objektu alebo scény. Všetky fotografie musia byť s presnou polohou a musia zachytávať všetky detaily objektu. Následne sa fotografie nahrajú do počítača a spracuje sa výsledný 3D objekt. S takýmto objektom môžeme pracovať v rôznych programoch, môžeme ho dokonca aj vytlačiť na 3D tlačiarni.

Využitie:
  • Uchovávanie historických pamiatok. Takto môžeme zachytiť všetky detaily objektov (hrady, zámky, vykopávky...) a následne ich pomocou presného 3D objektu zrekonštruovať.
  • Sprístupnenie rôznych vzácnych artefaktov. Takto môžeme naskenovať akýkoľvek predmet (napr. kráľovskú korunú, alebo starovekú kostru) a následne ho ponúknuť verejnosti na obdiv, bez toho, aby sme sa obávali o jeho poškodenie.
  • Dokumentovanie nehôd. Pri dopravnej nehode sa môže urobiť 3D scéna, z ktorej sa ľahšie zistí, čo sa stalo. Vieme odmerať všetky vzdialenosti, všetko je v mierke.
  • Zisťovanie objemu. Pri ťažobných prácach vieme zistiť, aký objem sa vyťažil, prípadne aký má objem daná kopa.
  • A množstvo iného využitia...